Bài 1: Cách chạy quảng cáo Remarketing, bám đuổi hay đeo bám (serial nâng cao)

Quảng cáo remaketing là gì?

Tạo thư viện lưu trữ khách truy cập

Chèn code của tài khoản vào web

Kiểm tra kết quả

Thực hiện chiến dịch remarketing

Comments2

Add your comment