Bài 5: Các loại chiến dịch Google Adwords (serial cơ bản)

Các loại chiến dịch google adwords

Các loại chiến dịch google adwords

Loại 1: Quảng cáo trên công cụ tìm kiếm

Loại 2: Quảng cáo Banner trên các website đối tác (bao gồm Tiếp thị bám đuổi/ đeo bám – Remarketing)

Loại 3: Quảng cáo video (Youtube)

Loại 4: Quảng cáo mua sắm

Giới thiệu sản phẩm của bạn trên web

Loại 5: Quảng cáo trên ứng dụng di động

Các quảng cáo sẽ hiển thị trên các thiết bị Android, IOS…

Add your comment

Kiến Thức Hệ Thống

Kiến Thức Hệ Thống

Học Dễ - Hiểu Nhanh

Học Dễ - Hiểu Nhanh

Dịch Vụ Chất Lượng

Dịch Vụ Chất Lượng