Bài 5: Kiểm tra và chặn IP đối thủ vào click quảng cáo (serial nâng cao)

Công cụ kiểm tra IP

Sử dụng Clicky

Sử dụng hosting

Chặn IP bằng sử dụng exclusion của Google Adwords

No Comments

Add your comment