Bài 6: Các loại tiện ích trên bài quảng cáo (serial cơ bản)

Các loại tiện ích trong quảng cáo google adwords

Các loại tiện ích trong quảng cáo google adwords

1. Tiện ích mở rộng cuộc gọi: Tiện ích này giúp bạn đưa số điện thoại lên trên mẫu quảng cáo mà không cần tốn ký tự trong văn bản quảng cáo, qua đó viết thêm các thông tin quảng cáo khác vào văn bản. Đặc biệt tính năng Nhấp để gọi trên di động của Tiện ích này cũng giúp tăng số lượng cuộc gọi từ khách hàng tiềm năng.
Cài đặt: Vào Tiện ích mở rộng quảng cáo, chọn Xem: Tiện ích mở rộng cuộc gọi, nhấp vào ô +Tiện ích mở rộng và nhập các thông tin theo hướng dẫn. Bạn xem video giới thiệu và hướng dẫn ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=Xod8tClLieA&list=PLgH6uiP6MuLrC3v6rkQYMCuknY4GRdugW

2. Thêm tiện ích mở rộng Liên kết trang web: Nếu quảng cáo của bạn thường được đứng ở vị trí đầu trang web (Thứ hạng trung bình nhỏ hơn 2), bạn có thể dùng liên kết trang web để giúp khách hàng nhanh chóng xem và nhấp vào các phần phổ biến trên trang web của mình.
Cài đặt: vào Tiện ích mở rộng quảng cáo, chọn Xem: Tiện ích mở rộng Liên kết trang web, Nhấp vào nút +Liên kết trang web mới, sau đó Điền vào văn bản liên kết và URL đích.
Video giới thiệu và hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=546kDJd2e18&list=PLgH6uiP6MuLrC3v6rkQYMCuknY4GRdugW

3. Thêm Tiện ích mở rộng Vị trí: Tiện ích này giúp bạn đưa địa chỉ công ty lên trên mẫu quảng cáo mà không cần tốn ký tự trong văn bản quảng cáo, qua đó viết thêm các thông tin quảng cáo khác vào văn bản. Tuy nhiên, tiện ích này chỉ có thể được cài đặt nếu bạn có Google Doanh Nghiệp của Tôi. Bạn xem thêm tại: https://support.google.com/adwords/answer/2404182?&hl=vi

4. Tiện ích mở rộng chú thích: Thêm lời kêu gọi hành động hoặc giải thích cho mẫu quảng cáo thêm thu hút và đầy đủ thông tin hơn.
Link: https://support.google.com/adwords/answer/6079510?hl=vi
Cài đặt: vào Tiện ích mở rộng quảng cáo, chọn Xem: Tiện ích mở rộng Chú thích, sau đó +Tiện ích mở rộng và nhập các thông tin theo hướng dẫn.

Đối với chiến dịch quảng cáo tìm kiếm

Đối với chiến dịch quảng cáo Banner

Đối với chiến dịch quảng cáo remarketing

No Comments

Add your comment