Bài 8: Quản lý và thay đổi chiến dịch sau khi đã chạy (serial cơ bản)

Chỉnh sửa các thiết lập: Chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo, từ khóa

Chiến dịch

Nhóm quảng cáo

Quảng cáo

Từ khóa

Lên lịch chạy quảng cáo

No Comments

Add your comment

Kiến Thức Hệ Thống

Kiến Thức Hệ Thống

Học Dễ - Hiểu Nhanh

Học Dễ - Hiểu Nhanh

Dịch Vụ Chất Lượng

Dịch Vụ Chất Lượng