Khóa học SEO cầm tay chỉ việc

Khóa học SEO cầm tay chỉ việc

Bạn sẽ được học từ cở bản đến nâng cao, dẫn dắt từ những vấn đề kỹ thuật đến những vấn đề quản lý, sau khi học sẽ biết được cách SEO là làm gì? Quy trình như thế nào?….. Giúp bạn không chỉ biết cách làm SEO mà còn hiểu được bản chất của nó trong một doanh nghiệp và nó có ý nghĩa thực sự như thế nào đối với một doanh nghiệp.

Khóa học dự kiến kéo dài 5-7 buổi

Giá: 5 triệu/1 người, 3 triệu / 2 người, 2 triệu/3 người, 1,5 triệu / 4 người trở lên

Add your comment