chạy chiến dịch google adwords Archive

Bài 4: Đăng ký Google Adwords và chạy chiến dịch đầu tiên (serial cơ bản)

Đăng ký tài khoản Google Adwords Bước 1: Vào website https://adwords.google.com hoặc http://google.com/adwords Bước 2: Click vào Bắt đầu ngay Bước 2 click vào bắt đầu ngay của đăng ký google adwords Bước 3: Bạn chọn Bỏ qua hướng dẫn thiết lập như hình bên dưới Bước 3 Bước 4: Điền thông tin tài khoảng Điền thông …