google adwords Archive

Bài 2: Tổng quan về Google Adwords (serial cơ bản)

Google Adwords là gì? Đậy là một trong những công cụ để bạn có thể Quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của bạn thông qua Google Tìm kiếm, Các website Partner của Google, Youtube bằng các hình thức như: Hiện lên top đầu tìm kiếm đối với Google Search, hiển thị banner sản phẩm lên website, …