sử dụng thẻ tín dụng Archive

Bài 3: Hình thức thanh toán chi phí quảng cáo Adwords (serial cơ bản)

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng cho Google Adwords Bỏ tiền làm ngân sách trước để được chạy quảng cáo Khác với Facebook cho phép bạn quảng cáo xong mới thu tiền từ thẻ tin dụng của bạn. Với Google Adwords, bạn phải thanh toán cho Google trước để làm ngân sách rồi …