tiện ích quảng cáo Archive

Bài 6: Các loại tiện ích trên bài quảng cáo (serial cơ bản)

Các loại tiện ích trong quảng cáo google adwords 1. Tiện ích mở rộng cuộc gọi: Tiện ích này giúp bạn đưa số điện thoại lên trên mẫu quảng cáo mà không cần tốn ký tự trong văn bản quảng cáo, qua đó viết thêm các thông tin quảng cáo khác vào văn bản. Đặc …